Harmonogram přijímacího řízení

do 30. listopadu - pouze pro obory s talentovou zkouškou

Přijímací zkoušky - pouze pro obory s talentovou zkouškou

do 1. března - pro obory bez talentové zkoušky

Přijímací zkoušky - pro obory bez talentové zkoušky

Co dělat po přijímacích zkouškách

V případě přijetí

V případě nepřijetí