Několik rad ke zvládnutí přijímacích zkoušek na SŠ

  1. Ověřte si, z čeho budou testy a jaká je šance na přijetí.
    Pokud máte vybranou konkrétní školu, zjistěte na jejích internetových stránkách, telefonicky, mailem nebo při osobní návštěvě, jaké má přijímací podmínky, jaké pořádá zkoušky, na co konkrétně je třeba se připravit. Zjistěte, jestli škola přijímá výborné žáky i bez zkoušek, zda započítává úspěchy dětí v mimoškolních akcích, například olympiádách. Šance na přijetí lze odhadnout i z údajů o počtech přihlášených a přijatých v loňských kolech přijímacího řízení.
  2. Začněte se systematickou přípravou.
    Podle požadavků, které jste ve škole zjistili, zvolte vhodný způsob přípravy. Jestliže škola pořádá přípravné kurzy k přijímačkám, doporučuji se jich zúčastnit. Jinak zvolte jiný druh učení podle vašich možností. Například kurzy na internetu, zkoušky nanečisto, individuální doučování. Firma Scio pořádá v lednu a březnu Národní srovnávací zkoušky. Můžete si také zakoupit systematickou přípravu a procvičování testů on-line.
  3. Speciální učebnice
    V každém větším knihkupectví najdete potřebné příručky. Testovací cvičebnice obsahují nejen obvyklé příklady a zadání, ale také rady a typy, jak zkoušky zvládnout. V některých najdete i testy z konkrétních škol.