Čím budu? Kritéria rozhodovacího procesu:

Co mi pomůže rozhodnout se? K dispozici mám následující možnosti: